bình cứu hỏa mini
Tin Pccc

Thời Gian Tối Thiểu Bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy

Thời Gian Tối Thiểu Bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy

Theo quy định của pháp luật thì hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống báo cháy tự động cần được thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo các hệ thống được hoạt động liên tục.

Thời Gian Bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy

Các hệ thống báo cháy hoạt động tốt thì công việc phòng cháy chữa cháy được thực hiện có hiệu quả, các đám cháy được khống chế và hậu quả của các đám cháy được giảm thiểu

bình cứu hỏa ngày đêm
bình cứu hỏa ngày đêm

Căn cứ vào quy định hiện nay thì:

– Hệ thống báo cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng mỗi năm ít nhất hai lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ chức năng của hệ thống và thử khả năng hoạt động của tất cả các thiết bị của hệ thống

– Việc bảo dưỡng hệ thống báo cháy được thực hiện theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo quy định của nhà sản xuất, nhưng ít nhất là 2 năm một lần phải bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống

– Bảo trì kiểm tra định kỳ bình chữa cháy 3 tháng/ 1lần của nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, 6 tháng/ 1 lần do đơn vị có nghiệp vụ và năng lực thực hiện bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy. Hệ thống báo cháy tự động gồm: trung tâm báo cháy, các đầu báo cháy, chuông, đèn, nút ấn báo cháy và các thiết bị ngoại vi khác

Bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy

Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy:

– Tự động phát hiện ra cháy một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong vùng hệ thống đang bảo vệ

– Tự động phát ra các tín hiệu báo động, chỉ thị và các tín hiệu điều khiển các thiết bị ngoại vi của hệ thống báo cháy tự động nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

– Đặc biệt với hệ thống sử dụng đầu báo cháy khói thì nó còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là cảnh báo, tức là phát hiện và thông báo sự sắp cháy, sự cháy âm ỉ chưa có ngọn lửa.

Hệ thống báo cháy tự động được phân loại thành các hệ thống báo cháy như:

– Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói

– Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy nhiệt

– Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy ánh sáng

– Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy hỗ hợp

– Hệ thống báo cháy tự động theo vùng

– Hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *