chữa cháy bột phom
Tin Pccc

Tập Phòng Cháy Chữa Cháy – PCCC

Tập Phòng Cháy Chữa Cháy – PCCC

Để công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện một cách chính xác có hiệu quả nhất thì một số cơ quan, xí nghiệp, nhà máy đã tiến hành những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Tập Phòng Cháy Chữa Cháy

Thông qua những buổi diễn tập mọi người biết rõ hơn về công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó mọi người sẽ nêu cao tinh thần ngăn ngừa cháy xảy ra, trong trường hợp không may xảy ra cháy cũng có cách ứng phó kịp thời để giảm thiệt hại của các vụ cháy.

giá bình chữa cháy bột
giá bình chữa cháy bột

Trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy:

– Quy trình trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy được thực hiện bởi những người chịu trách nhiệm của cơ quan

– Liên lạc với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm phòng cháy chữa cháy trong khu vực. Đảm bảo cung cấp đầy đủ công văn theo quy định với thời gian đã định sẵn ngày diễn tập phòng cháy chữa cháy

Phòng Cháy Chữa Cháy

– Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết cho buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy như: bình chữa cháy, trụ chữa cháy, vòi chữa cháy, cát, hộp cứu thương phòng cháy chữa cháy

– Thông báo tới các bộ phận trong cơ quan liên quan tới buổi diễn tập để chuẩn bị tình huống, nhân lực thực hiện

Quy trình diễn tập phòng cháy chữa cháy được thực hiện qua các bước sau:

– Thông báo cháy

PCCC

– Sơ tán nhân viên theo quy trình tới nơi an toàn

– Sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy tiếp cận khu vực cháy và dập lửa

– Sơ cứu nạn nhân gặp nạn

Sau khi kết thúc buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy:

– Ghi lại tổng thời gian sơ tán trong báo cáo danh sách kiểm tra sơ tán

– Tắt tiếng báo cháy, đặt lại trạm báo cháy và hệ thống báo cháy

– Đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động lại bình thường

– Thông báo cho mọi người có thể vào lại nơi vừa diễn tập cháy

– Báo cáo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đã hoàn tất buổi diễn tập

– Đánh giá lại bất kỳ mối quan tâm nào nảy sinh trong quá trình diễm tập và thảo luận vấn đề đó

– Lưu hồ sơ của cuộc diễn tập và bất kỳ ghi chép nào báo cáo danh sách kiểm tra

Diễn tập phòng cháy chữa cháy là một yêu cầu quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc giả định tình huống cháy để mọi người biết được cách phòng cháy chữa cháy. Buổi diễn tập là cơ hội tập dượt cho mọi người biết được tầm nguy hại của cháy nổ từ đó nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp về cháy.

Theo quy định thì diễn tập phòng cháy chữa cháy được tổ chức trong khoảng thời gian tối đa là 12 tháng/ lần. Việc thực hiện các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy theo lịch trình sẽ giúp đảm bảo các cá nhân tham gia có kiến thức để an toàn thoát khỏi hỏa hoạn hay chữa cháy mà không làm tổn thương bản thân hay người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *