cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Tin Pccc

Ngày Toàn Dân Phòng Cháy Chữa Cháy

Ngày Toàn Dân Phòng Cháy Chữa Cháy

Để thực hiện và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người cũng như bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội thì đã có quy định đối với công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày Phòng Cháy Chữa Cháy

Ngày 04/10/1961 là ngày ban hành pháp lệnh việc quy định đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nội dung pháp lệnh nêu rõ phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất với an ninh trật tự, đồng thời cũng khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân và của toàn xã hội.

cách tính khối tích pccc
cách tính khối tích pccc

Hưởng ứng phòng trào trên thì đã lấy tháng 10 là “tháng an toàn phòng cháy chữa cháy” và ngày 04/10 hàng năm là “ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”

4 điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy là:

– Phải luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn

Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

– Phải thường xuyên sẵn sàng nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân

– Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy chữa cháy

– Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng ngiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc đắc lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Hưởng ứng phong trào ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy:

– Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra

– Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư

– Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, nhất là những nơi có nguy cơ cháy nổ cao

– Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật

– Xây dựng các phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, và tổ chức thực tập tại một số cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ

– Củng cố, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định

– Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy nhằm xử lý hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra ngay từ lúc cháy mới phát sinh

– Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động về công tác phòng cháy chữa cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *