thời gian huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ pccc lần đầu
Tin Pccc

Luật PCCC – Luật Phòng Cháy Chữa Cháy

Luật PCCC – Luật Phòng Cháy Chữa Cháy

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy chữa cháy.

Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy:

Luật PCCC

– Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

– Trong hoạt động phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính

– Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả

– Mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ

thi công lắp đặt phòng cháy chữa cháy ở hà tĩnh
thi công lắp đặt phòng cháy chữa cháy ở hà tĩnh

Các hành vi bị nghiêm cấm:

– Cố ý gây cháy nổ làm tổn thương đến tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự xã hội

– Cản trở các hoạt động phòng cháy chữa cháy, chống lại người thi hành nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy

– Lợi dụng hoạt động phòng cháy chữa cháy để chuộc lợi cho cá nhân

Luật Phòng Cháy Chữa Cháy

– Báo cháy giả

– Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy nổ, vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đã được Nhà nước quy định

– Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy nổ mà chưa được sự kiểm duyệt về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình có nguy hiểm về cháy nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy

– Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn lối thoát nạn

Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy:

– Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo động nhanh nhất và chữa cháy, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy

– Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi nhận được tin báo cháy trong địa bàn được phân công quản lý hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến chữa cháy, trường hợp nhận

được thông tin báo cháy ngoài địa bàn được phân công quản lý thì phải báo cáo ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy nơi xảy ra cháy, đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình

– Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông vá các cơ quan hữu quan khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy thì phải nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy

– Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, bảo vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *