phòng cháy chữa cháy - pccc 14
Tin Pccc

Đội Cảnh Sát PCCC – Phòng Cháy Chữa Cháy

Đội Cảnh Sát PCCC – Phòng Cháy Chữa Cháy

Tổ chức của bộ máy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được tổ chức thành 13 đội nghiệp vụ gồm: Đội tham mưu, Đội chính trị, Đội hậu cần, quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy cứu nan cứu hộ.

Đội Cảnh Sát PCCC

– Đội công tác phòng cháy: điều tra cơ bản, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, điều tra xử lý cháy nổ, kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

phòng cháy chữa cháy - pccc 13
phòng cháy chữa cháy – pccc 13

– Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

– Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông

– Đôi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các khu vực

Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy

Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy:

– Giúp thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn cứu hộ theo thẩm quyền

– Tham mưu, để xuất chủ trương, chính sách pháp luật về phòng ngừa sự cố tai nạn và cứu nạn cứu hộ

– Chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc quyền thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng ngừa và tổ chức cứu nạn cứu hộ

– Chỉ đạo, chỉ huy công tác cứu nạn, cứu hộ đối với trường hợp cần huy động người, phương tiện của lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương tham gia

– Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố tai nạn cần cứu nạn cứu hộ, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn và ngoài địa bàn khi được huy động

– Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng cứu hộ cứu nạn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn cứu hộ trên địa bàn

– Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

– Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật

– Thực hiện công tác thống kê về sự cố, tai nạn và cứu nạn cứu hộ

– Sơ kết, tổng kết, tổ chức nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác cứu nạn cứu hộ

– Thực hiện hỗ trợ quốc tế về cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác phòng cháy chữa cháy. Nhất là trong thời điểm đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, các khu kinh tế, khu công nghiệp được xây dựng với quy mô lớn, các công trình nhà ở, khu chung cư với mật độ dân cư đông đúc ngày càng nhiều khiến có nhiều thử thách được đặt ra đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy phải được tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác khi có sự cố xảy ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *